افزودن افراد خانواده برای درخواست مجوز کاری نامحدود

Family TR to PR

افزودن افراد خانواده برای درخواست مجوز کاری نامحدود موقت به دائم / اعضای واجد شرایط خانواده هم می توانند تحت سیاست مجوز کاری نامحدود جدید در کشور کانادا به کار مشغول شوند.

مجوز کاری نامحدود جدید برای نیروی کار ضروری و دانشجویان فارغ التحصیل خارجی تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ در اختیار می باشد. داوطلبین تبدیل اقامت موقت به دائمی TR to PR می توانند اعضای خانواده خود را به مجوز کاری نامحدود موقتی اضافه نمایند.

این مجوز جدید در تاریخ ۲۶ جولای سال جاری بازگشایی شد و مخصوص داوطلبین تبدیل اقامت موقت به دائم در کانادا می باشد. مجوز به آنها اجازه می دهد تا در زمانی که منتظر دریافت نتایج درخواست خود برای اقامت دائمی کانادا هستند و در صورتی که پیش از منقضی شدن وضعیت فعلیشان پاسخ نگرفته اند، بتوانند همچنان به کار مشغول باشند.

در عین حال، داوطلبین اصلی پرونده می توانند اعضای خانواده خود را هم به مجوز کاری اضافه کنند. این افراد خانواده باید در کانادا حاضر باشند و واجد شرایط مقررات مرتبط با مجوز کاری هم باشند.

افزودن افراد خانواده برای درخواست مجوز کاری نامحدود

شرایط برای اعضای خانواده

نخست، داوطلب اصلی پرونده باید نام فرد را به عنوان خانواده درجه یک در درخواست اقامت دائمی ثبت کرده باشد. به گفته دولت کانادا،‌خانواده درجه یک شامل همسر، شریک زندگی عرفی و فرزندان وابسته می باشند.

بچه ها در سنین ۱۸ و بیشتر می توانند شامل مجوز کاری باشند. بچه های با سن کمتر، اگر هر دو والدین آنها در کانادا باشند و با ویزای گردشگری به این کشور نیامده باشند، امکان دریافت مجوز تحصیلی را داشته و یا می توانند بدون آن هم تحصیل نمایند.

همچنین، اعضای خانواده باید مدارک خود را در زمان ارائه درخواست داوطلب اصلی ثبت نمایند. بسته به وضعیت شخص، نیاز به مدارک ازدواج، تولد یا مدارک مربوط به ازدواج غیررسمی می باشد. همچنین نیاز به یک کپی از فرم مهاجرتی عمومی IMM 0008 می باشد که در آن داوطلب اصلی شخص را به عنوان عضو خانواده خود فهرست می نماید.

اگر افسر مهاجرت در مورد اصالت رابطه شکی داشته باشد، ممکن است درخواست اطلاعات بیشتری کند. آنها قصد دارند مطمئن شوند که ارتباط دو نفر دارای اصالت است و بخاطر مهاجرت شکل نگرفته است.

دریافت آخرین اخبار مهاجرت کانادا از صفحه اینستاگرام موسسه مهاجرتی شوتر