مهاجرت کارآفرینی – دسته اصلی: ثبت نام های جدید موقتا متوقف شدند

BC Pauused entrepreneurship

مهاجرت کارآفرینی – دسته اصلی: ثبت نام های جدید موقتا متوقف شدند

برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا، پذیرش ثبت نام جدید در برنامه مهاجرتی کارآفرینی EI – دسته اصلی را موقتا متوقف کرد.

این برنامه در شکل فعلی خود از سال ۲۰۱۵ ایجاد شده بود. این روش به استان اجازه می دهد تا کارآفرینان خارجی را که برای مالکیت و مدیریت فعال و راه اندازی یک کسب و کار جدید یا خرید یک تجارت در استان بریتیش کلمبیا برنامه دارند، برای اقامت دائم نامزد نماید.

با توجه به تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر اقتصاد استان بریتیش کلمبیا، این وقفه موقتی به استان اجازه می دهد تا دسته اصلی مذکور را بررسی کرده و مطمئن شود که اهداف حمایتی با تکیه بر اولویت ها و بهبود وضعیت اقتصادی استان محقق می شود و داوطلبان آتی را برای کسب شانس موفقیت بیشتر آماده نماید.

خبر بعدی در این زمینه در اوایل سال ۲۰۲۲ اعلام می شود تا افراد متوجه شوند که چه زمانی ثبت نام از سر گرفته خواهد شد.

این وقفه موقتی روی افرادی که در حال حاضر ثبت نام کرده یا درخواست داده اند تاثیری نخواهد داشت. آنها در سیستم مهاجرتی فعال باقی خواهند ماند و بررسی پرونده آنها تا اخذ تصمیم نهایی ادامه می یابد. اما ثبت نام دارای تاریخ انقضایی هم هست. اگر مدت زمان ثبت نام بدون دریافت دعوتنامه برای ارائه درخواست منقضی شود، امکان ثبت نام جدید در طی این وقفه وجود نخواهد داشت.

راهنمای کامل برنامه کارآفرینی بریتیش کلمبیا

وقفه مذکور به این افراد تعلق نمی گیرد:

دسته بندی آزمایشی منطقه ای مهاجرتی کارآفرینی که اخیرا تا ماه مارس ۲۰۲۴ تمدید شده است.

دسته بندی پروژه های استراتژیک که شرکت های بین المللی را برای حضور در استان بریتیش کلمبیا پشتیبانی کرده و نیروی کار ارشد آنها را برای دریافت اقامت دائمی مورد حمایت قرار می دهد.

همه دسته بندی های مهاجرتی مهارتی همچنان باز هستند.

دریافت آخرین اخبار مهاجرت کانادا از صفحه اینستاگرام موسسه مهاجرتی شوتر