فرمول محاسبه امتیاز جامع رتبه بندی CRS اکسپرس انتری

CRS-calculation

آگاهی از امتیاز CRS قبل از ورود به مخزن اطلاعات اکسپرس انتری می تواند کمک کند که شخص استراتژی خود برای مهاجرت به کانادا را برنامه ریزی نماید. داشتن امتیاز بالای سیستم جامع رتبه بندی، شانس بهتری برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری به کشور کانادا می دهد.

امتیاز CRS یک سیستم رتبه بندی مبتنی بر امتیاز است که کانادا برای ارزیابی درخواست های مهاجرت در سیستم اکسپرس انتری از آن استفاده می کند. اکسپرس انتری یک سیستم مدیریت درخواست برای سه برنامه مهاجرتی کلاس اقتصادی محسوب می گردد. اداره مهاجرت کانادا از سیستم جامع رتبه بندی برای ارزیابی پروفایل افرادی که قصد مهاجرت دارند استفاده می کند. به طور اصولی، هرچه امتیاز فرد بیشتر باشد، احتمال دعوت شدن برای ارائه درخواست اقامت دائمی کانادا برای او افزایش پیدا می کند.

امتیازات بر پایه عواملی است که دولت کانادا آنها را برای کسب موفقیت در بازار کار این کشور تعیین کرده است. این موارد شامل: تحصیلات، تجربه کاری، سطح زبان و سن او می باشد. همچنین در صورتی که شخص دارای نامزد یا همسر باشد، به شکلی متفاوت امتیاز دریافت می نماید. مجموع امتیاز CRS ۱۲۰۰ است که بیشتر افراد در محدوده ۵۰۰ امتیازی آن قرار می گیرند. اطلاع از چگونگی امتیاز CRS و محاسبه آن کمک می کند که شخص شانس خود برای دریافت توصیه نامه ITA برای اقامت دائمی کانادا را افزایش دهد.

سیستم رتبه بندی

اولین چیزی که در زمان محاسبه امتیازات در نظر گرفته می شود این است که فرد دارای همسر است یا خیر. اگر همسر شخص شهروند کانادا یا مقیم دائمی این کشور است، نباید او را در درخواست آورد. اضافه کردن همسر در درخواست به معنی ۴۰ امتیاز کمتر در مقایسه با فرد مجرد از نظر فاکتورهای اصلی انسانی می باشد، اما در بخش امتیازات عوامل اصلی فردی همسر این کمبود جبران می شود.

عوامل اصلی انسانی شامل: سن، تحصیلات، سطح زبان و تجربه کار کانادایی می باشد. جدای از آن، شخص می تواند برای عواملی مانند تجربه کار یا تحصیل خارجی هم امتیاز دریافت نماید. همچنین، عوامل گوناگون دیگری هم وجود دارند که می تواند به امتیاز شخص اضافه کند که شامل: داشتن خواهر یا برادر در کشور کانادا، مهارت در زبان فرانسوی، تحصیلات در کانادا، داشتن پیشنهاد شغلی و نامزدی استانی می باشد.

عوامل اصلی انسانی

در این مورد، شخص می تواند در صورت ارائه درخواست انفرادی حداکثر ۱۰۰ امتیاز و همراه با همسر ۱۱۰ امتیاز دریافت کند. این عوامل شامل سن، تحصیلات، سطح زبان و تجربه کار کانادایی است. اداره مهاجرت کانادا از CLB برای اندازه گیری سطح زبان در بخش های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن استفاده می کند. برای تعیین اینکه تجربه کاری شخص، مهارتی محسوب می شود هم این اداره به دسته بندی ملی مشاغل NOC استناد می نماید. کارهایی که به عنوان سطح مهارت صفر، A و B طبقه بندی شده اند واجد شرایط امتیاز CRS هستند. خود اشتغالی در کانادا نمی تواند در امتیاز کلی در نظر گرفته شود.

سن

سن به همراه همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۰۰ بدون همراهی همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۱۰
زیر ۱۸ صفر صفر
۱۸ ۹۰ ۹۹
۱۹ ۹۵ ۱۰۵
۲۰-۲۹ ۱۰۰ ۱۱۰
۳۰ ۹۵ ۱۰۵
۳۱ ۹۰ ۹۹
۳۲ ۸۵ ۹۴
۳۳ ۸۰ ۸۸
۳۴ ۷۵ ۸۳
۳۵ ۷۰ ۷۷
۳۶ ۶۵ ۷۲
۳۷ ۶۰ ۶۶
۳۸ ۵۵ ۶۱
۳۹ ۵۰ ۵۵
۴۰ ۴۵ ۵۰
۴۱ ۳۵ ۳۹
۴۲ ۲۵ ۲۸
۴۳ ۱۵ ۱۷
۴۴ ۵ ۶
۴۵ یا بیشتر صفر صفر

سطح تحصیلات

سطح تحصیلات با همراهی همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۴۰ برای داوطلب اصلی و ۱۰ برای همسر بدون همراهی همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۵۰
مدرک کمتر از متوسطه صفر صفر
مدرک متوسطه ۲۸ برای داوطلب اصلی، ۲ برای همسر ۳۰
برنامه یکساله بعد از متوسطه ۸۴ برای داوطلب اصلی، ۶ برای همسر ۹۰
برنامه دو ساله بعد از متوسطه ۹۱ برای داوطلب اصلی، ۷ برای همسر ۹۸
برنامه سه ساله یا بیشتر بعد از متوسطه ۱۱۲ برای داوطلب اصلی، ۸ برای همسر ۱۲۰
۲ یا چند برنامه بعد از متوسطه که حداقل یکی از آنها بعد از برنامه پس از متوسطه انجام شده باشد ۱۱۹ برای داوطلب اصلی، ۹ برای همسر ۱۲۸
کارشناسی ارشد ۱۲۶ برای داوطلب اصلی، ۱۰ برای همسر ۱۳۵
دکترا ۱۴۰ برای داوطلب اصلی، ۱۰ برای همسر ۱۵۰

سطح زبان اول (انگلیسی یا فرانسه)

(CLB) به همراه همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۲۸ برای داوطلب اصلی، ۲۰ برای همسر بدون همراهی همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۱۳۶
برای هر مهارت زبان ۳۲ برای داوطلب اصلی، ۵ برای همسر ۳۴
۳ یا کمتر صفر صفر
۴ ۶ برای داوطلب اصلی، صفر برای همسر ۶
۵ ۶ برای داوطلب اصلی، ۱ برای همسر ۶
۶ ۸ برای داوطلب اصلی، ۱ برای همسر ۹
۷ ۱۶ برای داوطلب اصلی، ۳ برای همسر ۱۷
۸ ۲۲ برای داوطلب اصلی، ۳ برای همسر ۲۳
۹ ۲۹ برای داوطلب اصلی، ۵ برای همسر ۳۱
۱۰ و بالاتر ۳۲ برای داوطلب اصلی، ۵ برای همسر ۳۴

سطح زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه)

(CLB) به همراه همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۲۲ بدون همراهی همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۲۴
برای هر مهارت زبان ۶ ۶

۴ یا کمتر
صفر صفر
۵ یا ۶ ۱ ۱
۷ یا ۸ ۳ ۳

۹ یا بالاتر
۶ ۶

تجربه کار کانادایی

تعداد سال ها همراه با همسر، حداکثر امتیاز موجود: ۷۰ برای داوطلب اصلی، ۱۰ برای همسر بدون همسر حداکثر امتیاز موجود: ۸۰

کمتر از ۱
صفر صفر
یک سال ۳۵ برای داوطلب اصلی، ۵ برای همسر ۴۰
دو سال ۴۶ برای داوطلب اصلی، ۷ برای همسر ۵۳
سه سال ۵۶ برای داوطلب اصلی، ۸ برای همسر ۶۴
چهار سال ۶۳ برای داوطلب اصلی، ۹ برای همسر ۷۲
پنج سال یا بیشتر ۷۰ برای داوطلب اصلی، ۱۰ برای همسر ۸۰

امتیاز جامع رتبه بندی CRS اکسپرس انتری

برای این مورد حداکثر ۱۰۰ امتیاز وجود دارد. پنج مجموعه از انتقال مهارت با حداکثر امتیاز ۵۰ برای هر مجموعه وجود دارد. حتی اگر امتیازهای داوطلب در مجموع از ۱۰۰ بیشتر شود، فقط ۱۰۰ امتیاز از CRS دریافت می کند. داوطلبینی که انفرادی اقدام می کنند یا همراه همسر یا شریک زندگی خود هستند، امتیاز انتقال مهارت را به شکلی کاملا یکسان می گیرند. به همسر یا شریک زندگی داوطلب امتیاز انتقال مهارت تعلق نمی گیرد.

تحصیلات و تجربه کار در کانادا

تحصیلات یک سال تجربه کار کانادایی ۲ سال یا بیشتر تجربه کار کانادایی
بدون تحصیلات متوسطه صفر صفر
تحصیلات متوسطه یکسال یا بیشتر ۱۳ ۲۵
تعداد ۲ یا بیشتر از مدارک تحصیلی پس از متوسطه، اولی آنها در مدت زمان ۳ سال یا بیشتر اخذ شده است ۲۵ ۵۰
مدرک تحصیلی سطح دانشگاهی در حد کارشناسی ارشد برای مشاغل لیست شده در دسته بندی ملی مشاغل در سطح مهارتی A که تایید مدرک توسط ناظر استانی لازم است ۲۵ ۵۰
مدرک سطح دانشگاهی دکترا ۲۵ ۵۰

تحصیلات و توانایی زبان

تحصیلات CLB ۷ یا بالاتر در همه مهارت های زبان با حداقل یک CLB ۸ CLB ۹ یا بالاتر برای همه مهارت های زبان
بدون تحصیلات پس از متوسطه صفر صفر
تحصیلات پس از متوسطه به مدت یک سال یا بیشتر ۱۳ ۲۵
۲ یا چند مدرک پس از متوسطه، اولی از بین آنها در مدت زمان ۳ سال یا بیشتر اخذ شده باشد ۲۵ ۵۰
مدرک تحصیلی سطح دانشگاهی در حد کارشناسی ارشد برای مشاغل لیست شده در دسته بندی ملی مشاغل در سطح مهارتی A که تایید مدرک توسط ناظر استانی لازم است ۲۵ ۵۰
مدرک دانشگاهی سطح دکترا ۲۵ ۵۰

سطح زبان و تجربه کار غیر کانادایی

تجربه کاری غیر کانادایی CLB ۷ یا بیشتر برای همه مهارت های زبان، با حداقل یک CLB ۸ CLB ۹ یا بیشتر برای همه مهارت های زبان
تجربه کار غیرکانادایی صفر صفر
یک یا دو سال تجربه کار غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
۳ سال یا بیشتر تجربه کار غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

تجربه کاری کانادایی و غیر کانادایی

تجربه ۱ سال تجربه کار کانادایی ۲ سال یا بیشتر تجربه کار کانادایی
بدون تجربه کار غیر کانادایی صفر صفر
۱ یا ۲ سال تجربه کار غیر کانادایی ۱۳ ۲۵
۳ سال یا بیشتر تجربه کار غیر کانادایی ۲۵ ۵۰

مدرک مهارت و توانایی در زبان

گواهی صلاحیت CLB ۵ یا بیشتر در همه مهارت های زبان، با حداقل یک CLB ۵ یا ۶ CLB ۷ یا بیشتر در همه مهارت های زبان
گواهی صلاحیت در زمینه شغل، صادر شده توسط استان ۲۵ ۵۰

عوامل اضافی

حداکثر امتیاز برای این عوامل جهت هر داوطلب، ۶۰۰ امتیاز می باشد. برای مثال، اگر شخص نامزدی استان را گرفته باشد و دارای خواهر یا برادری در کانادا باشد، او ۶۱۵ امتیاز اضافی نمی گیرد.

تاییدیه نامزدی، برنامه نامزدی استانی PNP امتیازها
مدرک نامزدی کیفی از یکی از استان های کانادا (بجز کبک) ۶۰۰
واجد شرایط پیشنهاد کاری بودن امتیازها
شغل ارائه شده از سوی کارفرمای کانادایی، در مشاغل گروه دو صفر اصلی باشد ۲۰۰
شغل ارائه شده از سوی کارفرمای کانادایی، از میان مشاغل مشخص شده باشد ۵۰
تجربه تحصیل در کانادا امتیازها
اگر داوطلب دارای مدرک واجد شرایط از یک برنامه یک یا دو ساله پس از دوره متوسطه در کانادا باشد   ۱۵
اگر داوطلب دارای یکی از این موارد باشد: مدرک واجد شرایط از برنامه پس از دوره متوسطه سه ساله یا بیشتر، مدرک واجد شرایط از برنامه دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد برای مشاغل لیست شده در دسته بندی ملی مشاغل کانادا در سطح A که به وسیله ناظر استانی تایید شده باشد، یا مدرک واجد شرایط از سطح دکترای دانشگاهی ۳۰
سطح زبان فرانسه امتیازها
اگر داوطلب سطح متوسط (معادل CLB ۷) یا بیشتر در زبان فرانسه را داشته باشد و توانایی او در زبان انگلیسی (یا در نتیجه آزمون زبان انگلیسی) CLB ۴ یا کمتر باشد ۲۵
اگر داوطلب تسلط متوسط (معادل CLB ۷) یا بهتر در زبان فرانسه را نشان دهد و توانایی او در زبان انگلیسی CLB ۵ یا بیشتر باشد ۵۰
خواهر و برادر در کانادا  امتیازها
اگر داوطلب، یا همسر یا شریک زندگی او، دارای خواهر یا برادر در کانادا باشد که شهروند یا مقیم دائم این کشور است و حداقل ۱۸ سال سن دارد و از طریق خونی، فرزندخواندگی، ازدواج یا شریک زندگی ارتباط داشته باشند ۱۵