اکسپرس انتری

ابزار جامع رتبه بندی (CRS): مهاجران ماهر (ورود سریع – Express Entry)

این ابزار به شما کمک می کند تا بر اساس پاسخهایی که ارائه می دهید، امتیاز سیستم جامع رتبه بندی (crs) خود را محاسبه کنید. crs یک سیستم مبتنی بر امتیاز است که ما از آن برای ارزیابی و امتیادهی به پروفایل شما و رتبه بندی آن در پرونده ورود سریع استفاده می کنیم. برای ارزیابی شما موارد زیر استفاده می شود:

مهارت ها

تحصیلات

توانایی زبانی

تجربه کاری

عوامل دیگر

اگر از این ابزار استفاده کنید:

1- شما حداقل یک برنامه ورود سریع واجد شرایط هستید (بیشتر)

2- شما یک پروفایل ورود سریع پر نکرده اید اما میخواهید ببینید که اگر رتبه بندی جتمع رتبه بندی (CRS) شما چه نتیجه ای خواهد داشت.

3- و یا شما برای اقامت دائم دعوت شده می شوید؟

4- می خواهید ببینید که آیا تغییر در پروفایل شما می تواند بر نمره CRS شما تاثیر بگذارد؟*شما باید اطمینان حاصل کنید که نمره crs بالاتر از حداقل امتیاز است. (بیشتر)

محاسبه اکسپرس انتری  

  * همچنین برای مشاوره بیشتر و راهنمایی شما در محاسبه امتیاز اکسپرس انتری می توانید با مشاورین ما تماس حاصل فرمائید. (00905316613011)