اسپانسرشيپ پدر و مادر

parents sponsorship to Canada

افراد داراى اقامت دائم يا شهروندى كانادا می توانند با اسپانسر شدن  پدر و مادر براى آنها اقامت دائم كانادا را بگيرند: براى اسپانسر پدر و مادر خود شدن ميزان درآمد فرزند بسيار مهم است.

حداقل درآمد خانواده برای اسپانسرشیپ پدر و مادر

  ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸

۲

۳۸.۶۱۸ ۳۹.۳۷۲ ۳۹.۸۱۳ ۴۰.۳۷۹
۳ ۴۷.۴۷۶ ۴۸.۴۰۴ ۴۸.۹۴۵

۴۹.۶۴۱

۴ ۵۷.۶۴۲ ۵۸.۷۶۸ ۵۹.۴۲۶

۶۰.۲۷۱

۵

۶۵.۳۷۷ ۶۶.۶۵۴ ۶۷.۴۰۰ ۶۸.۳۵۸
۶ ۷۳.۷۳۳ ۷۵.۱۷۴ ۷۶.۰۱۵

۷۷.۰۹۵

۷

۸۲.۰۹۱ ۸۳.۶۹۵ ۸۴.۶۳۱ ۸۵.۸۳۵
هر نفر اضافه ۸.۳۵۸ ۸.۵۲۱ ۸.۶۱۶

۸.۷۴۰

نحوه محاسبه تعداد افراد خانواده در برنامه اسپانسرشيپ پدر و مادر

تعداد نفرات کل = تعداد افراد خانواده اسپانسر + تعداد افرادی که قرار است اسپانسر بشوند + تعداد افرادی که تا به حال اسپانسر کرده اید

نكته: نحوه محاسبه درآمد سالانه خانواده برای فردی که حقوق می گیرند، صاحبان بیزینس و افراد خود اشتغال کاملا متفاوت است. وضعيت سلامت پدر و مادر در قبولی يا رد شدن پرونده موثر است. ولی خوشبختانه در صورت رد شدن می توان به دپارتمان اپیل مهاجرت و همچنين به دادگاه فدرال اعتراض كرد.

هزینه های اسپانسرشيپ پدر و مادر:

هزینه بررسی صلاحیت اسپانسر: ۷۵ دلار کانادا

هزینه بررسی مدارک توسط دپارتمان مهاجرت فدرال کانادا:

پدر: ۴۷۵ دلار کانادا

مادر: ۴۷۵ دلار کانادا

هر فرزند زیر ۲۲ سال پدر و مادر: ۱۵۰ دلار کانادا

هزینه حق اقامت دانم کانادا:

پدر: ۴۹۰ دلار کانادا

مادر: ۴۹۰ دلار کانادا

در صورتی که پدر و مادر شما واجد شرایط این برنامه نیستند، می توانید برای ویزای توریستی (معمولا ۵ ساله مولتیپل با ۶ ماه اجازه حضور در هر بار) و یا سوپرویزا (۱۰ ساله مولتیپل با ۲ سال اجازه حضور در هر بار) اقدام کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.