اکسپرس انتری چیست

اکسپرس انتری، سیستمی برپایه امتیاز است که مدیریت کننده درخواست های مهاجرت به کانادا در سه برنامه مهارتی فدرال می […]

بیومتریک کانادا چیست؟

بیومتریک کانادا چیست؟ این قوانین برای کشورهای اروپایی، خاورمیانه و آفریقا اجرا می شود. انگشت نگاری و تصویر چهره به […]

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا رویای شماست؟ آیا مهاجرت را برای رسیدن به استانداردهای بالاتر زندگی در اولویت خود قرار […]