برگزاری انتخاب استانی آلبرتا

آلبرتا جزئیات انتخاب جدید خود را اعلام کرد که برای متقاضیان زیرگروه اکسپرس انتریِ برنامه مهاجرت برتر آلبرتا انجام شده […]

انتخاب ۲۵ می اکسپرس انتری

انتخاب ۲۵ می اکسپرس انتری   در این دور انتخاب، ۵۸۹ متقاضی برنامه انتخاب استانی (PNP) دعوتنامه دریافت کردند.   […]

انتخاب ۱۱ می اکسپرس انتری

انتخاب ۱۱ می اکسپرس انتری ۵۴۵ دعوتنامه از طریق برنامه انتخاب ۱۱ می اکسپرس انتری برای متقاضیان انتخاب استانی(PNP)صادر شد. […]