اجرایی شدن NOC کانادا 2021

NOC جدید برای درخواست‌های مهاجرتی و اجازه کار از ۱۶ نوامبر اجرایی شد از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲، سیستم جدید طبقه‌بندی […]