کارآفرینی نیوبرانزویک

شرایط موردنیاز برای کارآفرینی نیوبرانزویک:

  • سن متقاضی می بایست حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۵۵ سال باشد.
  • حداقل نمره IELTS General این روش در مهارت خواندن ۴.۰ و در بقیه مهارت ها متقاضی باید حداقل نمره ۵.۰ را کسب نماید.
  • متقاضی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا بالاتر باشد.
  • اموال و دارایی شخص متقاضی و همسر او باید حداقل ۶۰۰۰۰۰ دلار تخمین زده شود که این دارایی ها شامل (املاک، حساب ها و بیزینس) این خانواده می باشد. لازم به ذکر هست که حداقل مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار از آن باید به صورت نقدی در حساب ها مشاهده شود. تخمین و ارزیابی اموال توسط یکی از شرکت های حسابداری نیوبرانزویک انجام شده و توسط دپارتمان مهاجرت تایید می گردد.
  • متقاضی می بایست ۶۵ امتیاز از سیستم امتیاز بندی را دارا باشد، جدول زیر را مشاهده فرمایید.