پرستار خانگی سالمندان و کودکان

nursing services for elderly people

پرستار خانگی سالمندان و کودکان – با توجه به نیاز ضروری کانادا به پرستار کودکان، سالمندان و افراد معلول در منزل افراد دارای شرایط این حرفه می توانند ابتدا با ویزای کار وارد کانادا شده و پس از ارائه این خدمات در کانادا درخواست اقامت دائم بدهند.

شرایط مورد نیاز

دارای پیشنهاد کاری از یک خانواده کانادایی برای مراقبت از کودک یا سالمند و یا فرد معلول (مقیم کانادا) و خارج از استان کبک

○ داشتن مهارت آیلتس با نمره خواندن ۴ و دیگر مهارت ها ۵

○ داشتن مدرک فوق دیپلم یا مدرک مرتبط

○ داشتن سابقه کار متناسب بنا به تشخیص آفیسر

شرح پروسه مربوط به پرستار خانگی سالمندان و کودکان

متقاضی دارای شرایط بعد از دریافت پیشنهاد کار از خانواده مقیم کانادا در خارج از استان کبک (شهروند و یا دارای اقامت) و بستن قرار داد کاری با آن خانواده ویزای کار دریافت می کند. پس از ارائه خدمات بالا (حداقل به مدت ۲ سال در طول ۳ سال این کشور) اقامت دائم می گیرد.

در طول مدت کار متقاضی، همسر متقاضی از مجوز کار تمام وقت و همچنین فرزندان زیر ۲۲ سال از حق تحصیل رایگان در مدارس و یا تحصیل با هزینه کم در مدارج بالاتر برخوردار خواهد بود. ظرفیت پذیرش در این روش ۲۷۵۰ نفر در سال ۲۰۱۹ تعیین شده بود.

مزایای برنامه پرستار خانگی سالمندان و کودکان

○ عدم نیاز به ارزیابی تاثیر پیشنهاد کار به بازار کار LMIA

○ امکان تغییر کارفرما با اطلاع سازمان منابع انسانی کانادا در طول کار

○ دریافت اقامت دائم درصورت داشتن ۲ سال سابقه کار در کانادا در طول ۳ سال