ويزاى دانشجويی

Immigration and study in canada

متقاضى تحصيل در كانادا می تواند با گرفتن ويزاى دانشجویی به كانادا مهاجرت كرده و در نهايت با دريافت ويزاى كار و سابقه كانادايى درخواست اقامت دائم كانادا را بدهد.

برای گرفتن اقامت دائم از طريق تحصيلی مراحل زير طی می شود:

۱- دریافت آیلتس آکادمیک بين ۵.۵ تا ۶.۵
۲- دریافت پذیرش از یک کالج. بهتر است كه دانشگاه واجد شرایط برای ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی باشد.
۳- دریافت ویزای تحصیلی (حداقل زمان تحصیل بايد يك سال باشد)
۴- ۲۰ ساعت کار در هفته حین تحصیل
۵- اقدام برای ویزای کار پس از اتمام تحصيل
۶- پیدا کردن کار مرتبط تمام وقت با رشته تحصیلی
۷- يك سال سابقه كار تمام وقت در كانادا (سمت كارى بايد در كتگورى 0 يا A يا B باشد)
۸- دریافت آیلتس جنرال حداقل هر مهارت نمره ۶
۹- اقدام براى اکسپرس انتری (تجربه کانادایی CEC)
۱۰- قبول شدن و انتخاب شدن در اكسپرس اينترى
۱۱- درخواست ویزای تجربه کانادایی CEC
۱۲- کسب اقامت دائم کانادا (PR)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای دانشجویی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.