نیروی متخصص انتاریو

شرایط مورد نیاز:

○ سابقه کاری حداقل یکسال کار تمام وقت در پنج سال گذشته (یا معادل پاره وقت آن)

سابقه کاری باید شامل مهارت نوع 0 و یا مهارت A ، B در سیستم طبقه بندی ملی کانادا باشد (NOC) سابقه کاری باید مدیریتی ، تحصیلی و یا از نوع فنی حرفه ای باشد (کارگر ساده و بدون تخصص نمیتواند از این روش استفاده کند).

○ دارای حداقل تحصیلات معادل لیسانس یا بالاتر

○ مسلط به زبان انگلیسی با حداقل آیلتس ۶ در حالیکه در هر مهارت حداقل امتیاز 6 را کسب نماید.