قرعه کشی ۱۰ آگوست آلبرتا

Alberta 10 August Draw

قرعه کشی ۱۰ آگوست آلبرتا / بزرگترین قرعه کشی امسال نامزدی استانی آلبرتا در دهم آگوست برگزار گردید و طی آن ۳۹۶ داوطلب اکسپرس انتری برای ارائه درخواست نامزدی استانی دعوت شدند. تا به اینجای سال ۲۰۲۱، آلبرتا از ۳۱۵۷ داوطلب اکسپرس انتری دعوت کرده تا درخواست خود برای نامزدی استانی را ارائه نمایند.

برنامه نامزدی استانی آلبرتا AINP، داوطلبین با امتیازهای سیستم جامع رتبه بندی CRS حداقل ۳۰۰ را دعوت نموده و این امتیاز کمترین حد برای واجد شرایط شدن نامزدی استان محسوب می گردد.

۱۲ شغل پرتقاضای استان آلبرتای کانادا بعد از شیوع بیماری کرونا

قرعه کشی ۱۰ آگوست آلبرتا

داوطلبین امکان ارائه درخواست نامزدی خود از طریق دسته اکسپرس انتری آلبرتا را دارند.

در مقایسه با قرعه کشی قبلی نامزدی استان آلبرتا، داوطلبین بیشتری دعوت شده اند و امتیاز جامع رتبه بندی CRS یکسان باقی مانده است.

در سال ۲۰۲۱، آلبرتا مجاز به ثبت ۶۲۵۰ تاییدیه نامزدی برای افراد می باشد.

درباره دسته اکسپرس انتری آلبرتا و افرادی که واجد شرایط آن می شوند بیشتر بخوانید

دریافت آخرین اخبار مهاجرت کانادا از صفحه اینستاگرام موسسه مهاجرتی شوتر