فرزندان مهاجران، تحصیلات و درآمد بیشتری دارند

مهاجرت به کانادا | ویزای توریستی کانادا

پژوهشی که توسط آمار کانادا انجام شده است نشان میدهد که تحصیلات تکمیلی فرزندان مهاجران و درآمد آنها در اواسط دهه بیست سالگی نسبت به کل جمعیت کانادا بیشتر است.

 

نتایج پژوهش نشان داده است مهاجرانی که در کودکی به کانادا آمده اند، بیشتر از متوسط کل کانادا در مقطع تحصیلات تکمیلی درس خود را ادامه داده اند. همچنین کودکانی که بعنوان مهاجر اقتصادی وارد کانادا شدند، از سن ۲۵ سال به بالا عملکرد بهتری نسبت به میانگین کل کانادا داشتند.

 

 

کودکان پناهندگان و کودکان اسپانسر شده (تحت تکفل) در سن ۳۰ سالگی در مقایسه با جمعیت کانادا دستمزد بهتری داشتند.

 

آنها که پیش از ۱۵ سالگی به کانادا مهاجرت کرده اند، در مقطع تحصیلات تکمیلی حضور پر رنگی داشته اند. میزان شرکت فرزندان مهاجران در سن ۲۰ سالگی در مقطع تحصیلات تکمیلی ۷۰٪ و کل کشور ۵۹٪ بوده است.

 

 

در سن ۲۵ سالگی این رقم برای فرزندان مهاجران ۳۳% و برای کل جمعیت کانادا ۲۷٪ بوده است.
کودکانی که در سن بالاتر مهاجرت کرده اند، میزان مشارکتشان در تحصیلات پس از متوسطه کمتر بوده است. در سال ۲۰۱۹ تقریبا ۷۷٪ مهاجران ۲۰ ساله که پیش از پنج سالگی وارد کانادا شدند، به تحصیلات تکمیلی ادامه دادند. آنها که بین سن پنج و نه سالگی وارد کانادا شدند ۷۲٪ و بین ۱۰ و ۱۴ سال ۶۴٪ به تحصیلات تکمیلی خود ادامه دادند.

 

 

تحصیلات والدین این کودکان بر درصد مشارکت آنها در تحصیلات تکمیلی تاثیر گذار بوده است.

نرخ تحصیلات تکمیلی فرزندان مهاجران اقتصادی در سن ۲۰ سالگی بیش از ۷۵٪، کودکان اسپانسر شده ۶۱٪، جمعیت کل کانادا ۵۹% و فرزندان پناهندگان ۵۴٪ بود.

 

 

فرزندان مهاجران در سن ۲۰ سالگی متوسط دستمزد پایین تری (۹۰۰، ۱۰ دلار) نسبت به کل کانادا داشتند (۱۲،۹۰۰ دلار).

در سن ۲۵ سالگی متوسط دستمزد فرزندان مهاجران به ۳۱،۵۰۰ دلار می رسد درحالیکه این رقم برای کل کانادا ۳۰،۲۹۰ دلار است.