طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۵-۲۰۲۳ منتشر شد

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۵-۲۰۲۳ منتشر شد

در سال ۲۰۲۵ کانادا پذیرای ۵۰۰ هزار مهاجر جدید خواهد بود

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر (Immigration Levels Plan) به عنوان راهنمای تعداد مهاجرانی است که کشور کانادا قصد دارد طی سه سال آینده پذیرش کند، به تازگی طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۵-۲۰۲۳ منتشر شده است.

کانادا قصد دارد در سال ۲۰۲۳ از ۴۶۵ هزار مهاجر جدید استقبال کند.
این هدف در سال ۲۰۲۴ به ۴۸۵ هزار مهاجر جدید افزایش خواهد یافت.
همچنین برای سال ۲۰۲۵، پذیرش۵۰۰ هزار مهاجر جدید پیش بینی شده است.
کانادا با پذیرش بیش از ۴۰۵ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۲۱ رکورد تمام سال‌های قبل را شکست و در سال جاری به دنبال پذیرش نزدیک به ۴۳۲ هزار مهاجر است.

طرح ظرفیت پذیرش مهاجر به عنوان راهنمای تعداد مهاجرانی است که سالانه کانادا قصد دارد از آنها استقبال کند.

افزایش پذیرش مهاجران از طریق اکسپرس انتری و برنامه انتخاب استانی

اکثریت متقاضیان مهاجرت دائم از طریق برنامه‌های کلاس اقتصادی مانند برنامه‌های تحت سیستم اکسپرس انتری یا از طریق برنامه‌های انتخاب استانی(PNP) به کانادا مهاجرت می‌کنند.

اهداف مهاجرتی از طریق سیستم اکسپرس انتری (متقاضیان اصلی، همسر و افراد تحت تکفل) به شرح زیر افزایش می یابد:

سال ۲۰۲۳: ۸۲ هزار و ۸۸۰ مهاجر
سال ۲۰۲۴: ۱۰۹هزار و ۲۰ مهاجر
سال ۲۰۲۵: ۱۱۴ هزار مهاجر
برنامه انتخاب استانی همچنان برنامه پیشرو کانادا برای مهاجران طبقه اقتصادی باقی خواهد ماند و اهداف مهاجرتی تحت آن نیز بدین صورت خواهد بود:

سال ۲۰۲۳: ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ مهاجر
سال ۲۰۲۴: ۱۱۰ هزار مهاجر
سال ۲۰۲۵: ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ مهاجر

پذیرش مهاجران از طریق اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ، مادربزرگ‌ها

دولت کانادا همچنان خواهان گردآوری خانواده‌ها در کنار یکدیگر است و در همین راستا برنامه اسپانسرشیپ خانواده دومین مسیر بزرگ مهاجرتی برای اقامت دائم پس از برنامه‌های کلاس اقتصادی است.

تحت برنامه‌های مهاجرتی کلاس خانواده، متقاضیان اقامت دائم توسط همسر، فرزندان یا سایر اعضای خانواده اسپانسری دریافت می‌کنند.

کانادا همچنان به دنبال پذیرش حدود ۸۰ هزار مهاجر جدید در سال تحت برنامه اسپانسرشیپ همسر و فرزندان خواهد بود.

اهداف برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها در سال ۲۰۲۳ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش می یابد، پس از آن در سال ۲۰۲۴ به ۳۴ هزار و در سال ۲۰۲۵ به ۳۶ هزار نفر خواهد رسید.

استراتژی مهاجرت کانادا

استراتژی مهاجرت کنونی کانادا در دهه ۱۹۸۰ شکل کنونی را به خود گرفت. در آن زمان، دولت چندان آینده‌نگری نداشت و اغلب اهداف مهاجرتی را بر اساس اقتصاد آن روز برنامه‌ریزی می‌کرد.

در سال ۱۹۸۴، کانادا پذیرای کمتر از ۹۰ هزار مهاجر بود. در دهه ۱۹۹۰دولت کانادا کمبود قریب الوقوع نیروی کار را تشخیص داد و اهداف مهاجرتی را به ۲۵۰ هزار مهاجر دائم جدید در مدت هشت سال افزایش داد. در آن دوره محافظه کاران بر سر قدرت بودند.

دولت لیبرال بعدی بر روی این اهداف بنا شد، سپس به دلیل رکود اقتصادی شروع به تأکید بیشتر بر دعوت بیشتر از مهاجران طبقه اقتصادی و کاهش سهم گروه مهاجرتی خانواده (family class) و بشردوستانه (humanitarian class) کرد.

کانادا تا زمانی که دولت لیبرال فعلی در سال ۲۰۱۵ قدرت را در دست گرفت، سالانه پذیرای ۲۶۰ هزار مهاجر بود. پس از آن اهداف به پذیرش ۳۰۰ هزار مهاجر افزایش یافت و به دنبال آن در سال ۲۰۲۰ یعنی درست قبل از شروع همه گیری کووید-۱۹ به ۳۴۰ هزار مهاجر رسید.

بسته شدن مرزها و سایر محدودیت‌های سفر در سال ۲۰۲۰، پردازش درخواست‌ها را برای اداره مهاجرت دشوار کرد. با این حال، کانادا از هدف مهاجرتی خود در سال ۲۰۲۱ فراتر رفت و رکورد بیشترین مهاجر دائم دعوت شده در یک سال را با ۴۰۵ هزار نفر شکست. این اهداف از طریق برنامه تجربه کانادایی (CEC) و برنامه‌های انتخاب استانی (PNP) به دست آمد.

کانادا در حال حاضر در دوره خاصی است که در آن کمبود نیروی کار و نزدیک به یک میلیون شغل اشغال نشده دارد، هر دو عامل در اهداف رشد مهاجرت کشور محرک هستند.

کمبود نیروی کار کانادا بیشتر تحت تأثیر نرخ پایین زاد و ولد است و این کشور با ۱٫۴ تولد به ازای هر زن یکی از پایین‌ترین نرخ‌های زاد و ولد در جهان را دارد. با توجه به افزایش آهسته جمعیت (تعداد زاد و ولد هنوز از تعداد مرگ و میرها در هر سال بیشتر است)، مهاجرت به کانادا،به زودی تنها راه برای رشد جمعیت و نیروی کار کانادا خواهد بود. تازه واردها همچنین برای حفظ یک پایه مالیاتی قوی مورد نیاز هستند که عاملی کلیدی در کشور برای ارائه خدمات ضروری مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است.

کانادا یکی از مسن‌ترین جمعیت جهان را دارد. تقریباً نه میلیون نفر یا تقریباً یک چهارم جمعیت کانادا تا سال ۲۰۳۰ به سن بازنشستگی خواهند رسید. این امر باعث کمبود فوری نیروی کار در تمام بخش‌های اقتصاد خواهد شد.

دولت باید طبق قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPA) که قانون اصلی مهاجرت کانادا است، هر سال طرح ظرفیت پذیرش مهاجر را تا اول نوامبر اعلام کند. با این حال، طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۴-۲۰۲۲ دومین طرح ظرفیت اعلام شده در سال ۲۰۲۲ بود، اولین مورد در فوریه و پس از آخرین انتخابات فدرال در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.