دعوت ۱۵۰ درخواست کننده منیتوبا

Manitoba scene

دعوت ۱۵۰ درخواست کننده منیتوبا – ۱۵۰ درخواست کننده استان منیتوبای کانادا، می توانند توصیه نامه های خود را برای ارسال درخواست جهت انتخاب شدن در برنامه استانی ارسال نمایند. این پذیرش در تاریخ ۶ ماه می برگزار شد.

درخواست کنندگان، مربوط به مسیر مهاجرتی کارگران ماهر خارجی بوده اند که استان مذکور عموما در هر مرتبه سه پذیرش مرتبط با برنامه مهاجرت استانی برگزار می کند و تعداد محدودی از متقاضیان اکسپرس انتری را انتخاب می نماید.

حداقل امتیاز منیتوبا به انتخاب شدن از طرق مختلف متفاوت می باشد. نتایج پذیرش در بخش ادامه آمده است:

کارگران ماهر در منیتوبا تعداد ۱۰۴ دعوتنامه – حداقل امتیاز ۴۵۶

کارگران ماهر خارجی ۲۹ دعوتنامه – حداقل امتیاز ۷۰۳

دسته تحصیلی بین المللی ۱۳ دعوتنامه – شرط حداقل امتیاز ندارد

همچنین تعداد ۱۴ دعوتنامه برای درخواست کنندگان اکسپرس انتری هم صادر شد.

درخواست کنندگان اکسپرس انتری در صورت معتبر بودن پروفایلشان در زمان بررسی درخواست ها از سوی استان، انتخاب می شوند. همه متقاضیانی که واجد شرایط شناخته شده اند از تاریخ دریافت نامه پذیرش خود ۶۰ روز زمان دارند تا درخواست خود را به استان ارسال نمایند.

دعوت ۱۵۰ درخواست کننده منیتوبا

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا چگونه است؟

اگر تمایل به مهاجرت از طریق استان منیتوبا را دارید و مایل هستید که از مزیت امتیاز افزوده ای که انتخاب استانی برایتان به همراه دارد استفاده کنید، در مرحله اول باید تمایل خود را به این برنامه استانی اعلام نمایید. با این کار امکان دریافت نامه پذیرش در مسیرهای کارگران ماهر منیتوبا و کارگران ماهر خارجی را خواهید داشت. در مرحله بعد، استان شما را بر اساس امتیاز ۱۰۰۰ و با توجه به عوامل مرتبط با نیروی انسانی و داشتن ارتباطات در استان رتبه بندی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و رفع مشکلات خود در زمینه مهاجرت می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

آخرین اطلاعات و اخبار در اینستاگرام موسسه