خرید بیزینس کانادایی

business-people-work

در این روش متقاضی با خرید یک بیزینس فعال کانادایی ابتدا ویزای کار و سپس  اقامت دائم کانادا را دریافت می کند.

شرایط لازم:

● خرید حداقل ٪۵۱ سهام یک بیزینس فعال کانادایی

● تمکن مالی کافی برای خرید یک بیزینس و پرداخت حداقل یکسال حقوق کارمندان

شرح پروسه:

مرحله اول : خرید بیزینس کانادایی

مرحله دوم : آگهی دادن برای استخدام یک کانادایی یا یک فرد با اقامت دائم کانادا برای شغل پیشنهادی در نظر گرفته شده برای صاحب بیزینس

مرحله سوم : نوشتن بیزینس پلن جامع برای توسعه بیزینس و ایجاد اشتغال زایی به همراه مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

مرحله چهارم : در خواست اجازه استخدام نیروی کار خارجی از سازمان کار و دریافت نامه ال ام آی ای

مرحله پنجم : درخواست ویزای کار ( در صورت متاهل بودن درخواست ویزای کار برای همسر و ویزای تحصیلی برای فرزندان)

مرحله ششم : ورود به کانادا برای اداره و مدیریت بیزینس و اجرای بیزینس پلن

مرحله  هفتم : پس از یکسال کار کردن در کانادا و تجربه کار کانادایی و بعد از اخذ نمره زبان انگلیسی مورد نیاز می توان برای اخذ اقامت دائم کانادا درخواست داد.

مزایا

● برای خرید بیزینس حداقل قیمت وجود ندارد

● پروسه زمانی کوتاه تر نسبت به روش های دیگر مهاجرتی

● عدم نیاز به بازدید از استان برای شروع  کار