خدمات رایگان اسکان مهاجرین در کانادا

Canada free settlement services

خدمات رایگان اسکان مهاجرین در کانادا / کانادا، خدمات اسکان رایگانی ارائه می کند اما بسیاری از مهاجرین اطلاعی از آن ندارند.

تحقیقات اخیر دولتی نشان می دهد که حتی در میان مهاجرینی که از خدمات اسکان اطلاع دارند هم حدود یک چهارم آنها چگونگی دسترسی به آن را نمی دانند.

دولت کانادا روی خدمات اسکان از مدت ها قبل سرمایه گذاری کرده تا به خیل عظیم افراد تازه وارد به این کشور کمک کند، اما بسیاری از افراد نمی دانند که چطور از این امکانات بهره مند شوند.

حتی پیش از ورود به کشور، مهاجرین می توانند از طریق اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی IRCC و وزارت مهاجرت و تطابق MIFI که مربوط به تازه واردین به استان کبک است دسترسی داشته باشند.

تقریبا همه کسانی که این خدمات را دریافت کرده اند اذعان داشتند که برایشان مفید بوده است و اکثریت آنها با این موضوع موافق بودند که این خدمات به آنها کمک کرده است تا در کانادا اسکان پیدا کنند.

بخشی از موفقیت در استفاده از خدمات اسکان، زمانبندی می باشد. خدمات پیش از ورود به کانادا مناسب افرادی که اکنون در کشور کانادا هستند نیست. حدود ۷۰ درصد افرادی که از خدمات استفاده نکرده اند گفته اند اطلاعی از آن نداشته اند و در بین کسانی که از خدمات بهره مند شده اند، یک چهارم گفته اند که نمی دانستند چگونه از این خدمات استفاده کنند.

از سوی دیگر، اکثریت افرادی که گفته اند مشکلی در دسترسی به خدمات نداشته اند با بخش خدمات مالی ارجاعی فدرال در ارتباط بوده اند. در حدود ۲۳ درصد از تازه واردین به کانادا در نخستین سال ورود از این خدمات استفاده کردند و بیش از آنچه نیاز داشته اند، کمک دریافت نمودند.

دریافت خدمات پیش از ورود به کانادا

اداره مهاجرت کانادا IRCC لیستی از ۱۲۵۹ مورد را در وب سایت خود برای این خدمات ارائه کرده است. این خدمات پیش از ورود به کشور برای افرادی است که اقامت دائمی آنها در خارج از کانادا تایید شده و برای افرادی که موقتا به کانادا می آیند نیست.

در سطح فدرال، اداره مهاجرت کانادا خدماتی ارائه می نمایند تا به شما کمک کند که آماده زندگی در کشور کانادا شوید. خدمات برای برخی از کشورها کمک می کند تا در مورد زندگی در کشور کانادا مثل خدمات درمانی، اسکان و حمل و نقل اطلاعاتی کسب نمایند.

همچنین، اداره مهاجرت دارای لیستی از خدمات است که کمک می کند تا شما آماده کار در کانادا شوید. این منابع می توانند کمک کنند که کار پیدا کنید، رزومه بنویسید و اعتبار خود را به دیگران معرفی نمایید. همچنین برخی منابع خاص برای افرادی که در بخش های معماری، مهندسی، تجارت، مالی، تکنولوژی، ساختمانی، پرستاری و غیره فعالیت دارند وجود دارد.

همچنین وب سایت فدرال هم لینک هایی به خدمات اسکان ویژه استانی لیست کرده است.

ابزارهایی برای یافتن خدمات اسکان در کانادا

اداره مهاجرت کانادا در وب سایت خود، ابزاری معرفی کرده است که به تازه واردان کمک می کند تا خدمات مبتنی بر نیازهای خود را پیدا کنند. این ابزار لیستی از خدمات اسکان کبک را شامل نمی شود چون این استان کانادا دارای سیستم مهاجرتی منحصر به خودش است و منابعی مثل ابزار جستجوی خدمات اسکان آن به زبان فرانسه می باشد. با این حال، صفحه ویژه استانی که دارای لیستی از منابع اسکان برای مهاجرین آتی استان کبک است ارائه می کند.

فرم ارزیابی رایگان برای مهاجرت به کانادا

چه نوعی از خدمات اسکان در کانادا ارائه می شود؟

انواع گوناگونی از خدمات را می توان به شش دسته تقسیم کرد:

خدمات حمایتی مرتبط به ترجمه، مراقبت از کودک و حمل و نقل و سایر موارد. این موارد برای کسانی که نسبت به دسترسی به برنامه های اسکان اداره مهاجرت دچار مشکل هستند از اهمیت خاصی برخوردار است. بدون آنها، برخی افراد امکان سود بردن از خدمات اسکان را نخواهند داشت.

ارزیابی نیازها به مهاجرین کمک می کند تا مشخص کنند برای رفع نیازهای اسکان خود و چگونگی انجام آن، به چه خدماتی نیاز دارند. تنها حدود ۲۳ درصد از افراد از آن استفاده می کنند، اما به گفته اداره مهاجرت کانادا اگر تعداد بیشتری از مهاجرین از آن استفاده کنند کمک می کند تا ارتباط بهتری با خدمات ارائه شده داشته باشند.

خدمات اطلاعاتی که برای کمک به اسکان افراد به ارائه اطلاعات می پردازد. با اینکه بیشتر افراد می گویند اطلاعات مربوط به خدمات اسکان را از دوستان خود دریافت می کنند، اما دومین منبع بزرگ کسب اطلاعات همین خدمات اسکان می باشد. در بین افرادی که ارباب رجوع اداره مهاجرت کانادا نیستند، اینترنت دومین منبع بزرگ دریافت اطلاعات محسوب می شود.

یادگیری زبان برای کمک به توسعه توانایی و مهارت های زبانی مهاجرین. بیشترین درصد بودجه اداره مهاجرت کانادا به یادگیری زبان اختصاص داده شده است. این مورد، بخشی حیاتی در موفقیت مهاجرین در کشور کانادا به حساب می آید. نه تنها به مهاجرین کمک می کند تا کار پیدا کنند و با محیط ارتباط داشته باشند، بلکه برای دریافت شهروندی کانادا لازم است تا حداقل سطح پایه در زبان انگلیسی یا فرانسه را داشته باشید.

خدمات استخدام به مهاجرین کمک می کند تا آماده کار در کشور کانادا شوند. برخی از خدمات دراز مدت و کوتاه مدت شامل کاریابی، راهنمایی، اخذ مجوز و تاییدیه و شبکه سازی می باشد. خدمات مهارتی جستجوی شغل و مشاوره استخدام از جمله موارد ارائه شده می باشند.

در حدود ۷۸ درصد کاربران گفته اند که این خدمات به آنها کمک می کند تا برای ورود به بازار کار کانادا آماده شوند، گرچه خدمات استخدامی دارای کمترین نرخ ورودی در بین خدمات اسکان بین ارباب رجوع های اداره مهاجرت بوده است.

خدمات اجتماعی به مهاجرین کمک می کند تا دوستانی پیدا کرده و در فعالیت های محلی مشارکت نمایند. بعد از خدمات استخدامی، خدمات اجتماعی دومین موردی است که کمترین استفاده را در بین همه برنامه ها دارد. در حدود ۶۰ درصد کسانی که از آن استفاده کرده اند، گفته اند در طی انجام کارهای اجتماعی موفق به یافتن دوستان صمیمی شده اند. ارباب رجوع های اداره مهاجرت و سایر افراد دارای نرخ مشارکت برابر در فعالیت های اجتماعی هستند.