برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک کانادا

new brunswick

مشخصات برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک کانادا

بر اساس آخرین اصلاحات بعمل آمده در دستورالعمل برنامه مهاجرتی کارآفرینی نیوبرانزویک تغییراتی در این برنامه مهاجرتی اعمال شده است.  مهمترین آنها این است که برخلاف گذشته که داوطلبان با اخذ اقامت دائمی وارد کانادا می شدند هم اکنون همچون برنامه مهاجرتی استانهای انتاریو و بریتیش کلمبیا (البته با تفاوتهایی) بدوا داوطلبان ویزای کار تا سقف دو سال دریافت می نمایند و بعد از راه اندازی موفق بیزینس می توانند نامزدی استانی اخذ کرده و برای اخذ اقامت دائمی اقدام کنند.

برای دریافت نامزدی استانی لازم است بیزینس مورد نظر دست کم به مدت یکسال فعالیت نماید وسپس با تایید اداره مهاجرت استان، گواهی نامزدی استانی صادر خواهد شد.

شرایط بیزینس پیشنهادی داوطلبان برنامه مهاجرتی کارآفرینی استان نیوبرانزویک کانادا:

۱- برای استان نیوبرانزویک مزایای اقتصادی داشته باشد.

۲- در صورت مشارکت، شریک باید دارای تابعیت یا اقامت دائمی کانادا باشد.

۳- فعالیت بیزینس مورد نظر به صورت مداوم جریان داشته باشد.

۴- میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در این برنامه مهاجرتی حداقل ۱۵۰ هزار دلار(بدون احتساب مالیات ) می باشد. خرید خودرو به مبلغ بیش از ۱۵ هزار دلار یا ۵ درصد کل سرمایه گذاری (هر کدام که کمتر باشد) یا محل سکونت، نقدینگی در گردش، اجاره محل و دستمزد پرسنل مصداق سرمایه گذاری قابل قبول محسوب نمی شود.

۵- دارا بودن دستکم ۵۰۰ هزار دلار دارایی شخصی

۶- در صورت تمایل به مشارکت، مالکیت دستکم یک سوم از یک بیزینس کانادایی برای داوطلب لازم است.

۷- بیزینس می تواند به صورت بیزینس جدید یا خرید بیزینس موجود باشد. در صورت خرید بیزینس موجود:

  • چنین خریدی باید از مالک مستقیم که دستکم در سه سال گذشته مالک بیزینس مزبور بوده است انجام شود. مالک قبلی باید دارای تابعیت یا اقامت دائمی کانادا باشد.
  • به قیمت  روز خریداری شده باشد.
  • در دو سال قبل از آن بیزینس سودده بوده باشد.
  • پرسنل موجود را با شرایط جاری در استخدام باقی نگه دارد.
  • در شرف ورشکستگی نباشد.
  • حقوق معنوی و شهرت تجاری نمی تواند بیش از ده درصد ارزش دفتری بیزینس را تشکیل دهد.
  • بیزینس مزبور دستکم یک شغل تمام وقت برای کانادایی ها یا دارندگان اقامت دائمی کانادا (غیر از داوطلب اصلی یا بستگان درجه یک او ) ایجاد نماید یا شغل چنین کارگری را حفظ نماید (در صورت خرید بیزینس موجود)
  • داوطلب باید در مدیریت روزانه بیزینس نقش فعال ایفا کند.

۸- داوطلب باید در طول مدت راه اندازی بیزینس دست کم ۷۵ درصد مدت را در استان نیوبرانزویک و در شعاع ۱۰۰ کیلومتری بیزینس خود سکونت و حضور داشته باشد.

۹- سفر اکتشافی به مدت ۵ روز کامل کاری توصیه می شود (ولی اجباری نیست).

۱۰- کسب دستکم ۶۵ درصد امتیاز برای موفقیت در این برنامه مهاجرتی الزامی است. این برنامه مهاجرتی رقابتی نمی باشد و لزوما دارندگان بالاترین امتیاز دعوت نمی شوند بلکه هر شخصی که بیش از ۶۰ امتیاز اخذ کند پرونده وی قابل بررسی بوده و اداره مهاجرت استان می تواند پرونده وی را قبول کند حتی اگر پرونده های دیگری واجد امتیاز بالاتر باشند.

۱۱- سن داوطلب در روز ارسال اپلیکیشن باید بین ۲۱ تا ۵۹ سال باشد.

۱۲- کسب نمره زبان سی ال بی ۵ الزامی است.

۱۳- داشتن مدرک دیپلم متوسطه یا بالاتر و ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی الزامی است.

۱۴- داشتن سابقه مدیریت یا داشتن سابقه مالکیت بیزینس و مدیریت مستقیم با دو کارمند یا بیشتر به میزان  دست کم ۵۱ درصد مالکیت به مدت سه سال در پنج سال اخیر الزامی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

آخرین اطلاعات و اخبار در اینستاگرام موسسه