بازگشت به کانادا بعد از حکم اخراج

ARC-and-return-to-Canada

بازگشت به کانادا بعد از حکم اخراج / در این مقاله به چگونگی بازگشت به کشور کانادا بعد از اینکه دستور به ترک کشور صادر شده است می پردازیم.

اگر دستور خروج را دریافت کرده باشید، شاید نیازمند مجوز بازگشت به کانادا ARC باشید.

کانادا می تواند به افراد غیرشهروند دستور ترک کشور به وسیله صدور حکم ترک سرزمین را بدهد. برخی از دلایل برای این حکم می تواند شامل ارتکاب جرم و نقض قوانین مهاجرت کانادا باشد.

اینکه شخصی نیازمند ARC باشد بستگی به چندین مورد دارد. مهمترین موارد شامل اینها هستند: شخص چه نوعی از حکم خروج دریافت نموده است و اینکه چه زمانی شخص از دستور صادر شده تبعیت کرده است. در هر حال، شخص باید همه ملزومات مورد تایید واقع شدن را داشته باشد.

در واقع، سه نوع مختلف از حکم خروج وجود دارند. به ترتیب از کمترین تا بیشترین شدت به شکل زیر هستند:

۱-حکم عزیمت

این حکم به معنی ترک کشور کانادا در محدوده زمانی تعیین شده می باشد. در شرایطی که امکان بازگشت داشته باشید، شامل محدودیت نمی شود. اگر از دستور ترک کشور در بازه زمانی مدنظر تبعیت کرده و خروج خود را به تایید افسر مهاجرت کانادا برسانید، دیگر نیازی به مدرک ARC نیست. اما اگر کانادا را ۳۰ روز بعد از تاریخ ذکر شده ترک کنید یا خروج خود را به تایید نرسانید، دستور خروج به اخراج از کشور تبدیل می شود. این مورد شدت بیشتری از قبلی دارد. در این حالت شخص نیازمند مدرک ARC می باشد.

۲- دستور محرومیت

این دستور به معنی ترک کشور کانادا و اقامت خارج از این سرزمین به مدت حداقل ۱۲ ماه بعد از آن می باشد.  اگر از دستور محرومیت در بازه زمانی تعیین شده تبعیت کنید

و خروج خود را به تایید برسانید، تاییدیه خروج خود را دریافت خواهید کرد. با دریافت این تاییدیه و گذشت ۱۲ ماه از زمان مذکور، شخص نیازی به مدرک ARC نخواهد داشت. اگر شخص مدرک تاییدیه خروج را دریافت نکرده یا کمتر از ۱۲ ماه از خروجش سپری شده است، نیازمند ARC می باشد.

۳- حکم اخراج

اگر شخص هر نوع حکم اخراجی را دریافت نماید، از زندگی در کشور کانادا محروم شده است. یعنی بدون توجه به اینکه چطور کشور را ترک کرده و چه مدت زمان از آن گذشته، شخص باید مدرک ARC را دریافت کند.

اگر فرد نیازمند این مدرک باشد، نباید آن را جداگانه درخواست دهد. در عوض، باید موضوع در درخواست کلی برای آمدن به کشور کانادا ذکر شود. برای مثال، شخص می تواند درخواست خود را با مجوز شغلی خود ارائه دهد. امکان به دست آوردن ARC در مزر کانادا یا داخل خاک این کشور وجود ندارد، در نتیجه فرد باید قبل از سفر درخواست خود را ارائه دهد.

بازگشت به کانادا بعد از حکم اخراج

شخص برای دریافت ARC باید ۴۰۰ دلار کانادا پرداخت نماید. این هزینه همراه با نامه تشریح اینکه چرا کانادا باید به او ARC بدهد ارائه می شود. این مدرک باید به انگلیسی یا فرانسه و تایپ شده باشد یا اینکه با خودکار مشکی نوشته شده باشد. اگر در محدوده زمانی ذکر شده کشور ترک نشود یا گزارش خروج داده نشود، شخص باید درباره چرایی آن توضیح دهد. شاید دولت درخواست کند که مصاحبه ای با فرد انجام شود یا مدارک بیشتری از سوی او ارائه گردد. همه مدارک ارسالی که به زبان انگلیسی یا فرانسه نیستند باید ترجمه رسمی شده باشند.

برای دریافت مشاوره در این زمینه و دیگر روش های مهاجرت فرم ارزیابی رایگان را پر نمایید

کانادا برای ARC از طریق عوامل مختلفی تصمیم گیری می نماید. این موارد شامل بخش های زیر هستند:

● حکم خروج چرا صادر شده است

● احتمال تکرار عاملی که باعث صدور حکم خروج شخص از کانادا شده است

● از زمان صدور چه مدت زمان سپری شده است یا اینکه چه زمانی شخص کشور کانادا را ترک کرده است

● رفتار شخص از زمان خروج از کانادا چطور بوده است

● دلیل اینکه فرد می خواهد به کانادا بازگردد

افسران مهاجرت تصمیم گیرنده در زمینه ARC هستند. هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد این مدرک را دریافت نماید. روند بررسی آن هم می تواند مدت زمانی طولانی باشد و چارچوب زمانی خاصی ندارد.

دریافت آخرین اخبار مهاجرت کانادا از صفحه اینستاگرام موسسه مهاجرتی شوتر