بازگشایی امکان ثبت آنلاین درخواست شهروندی بزرگسالان در پاییز 2022

بازگشایی امکان ثبت آنلاین درخواست شهروندی در پاییز 2022

کانادا قصد دارد در پاییز 2022 درخواست شهروندی به صورت آنلاین را برای چندین بزرگسال باز کند.

 

به گفته اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا(IRCC)، زوج ها و خانواده هایی که چند بزرگسال دارند به زودی می توانند برای شهروندی به صورت آنلاین درخواستشان را ثبت کنند.

 

در حال حاضر، فقط متقاضیان بزرگسال مجرد می توانند درخواست شهروندی کانادا خود را به صورت آنلاین ارسال کنند. با این حال، IRCC در ایمیلی به CIC News گفت در صدد هستیم بزرگسالان بتوانند در پاییز 2022 باز هم درخواست شهروندی شان را به صورت آنلاین ثبت کنند. پس از آن، پورتال آنلاین برای خردسالان و خانواده ها باز خواهد شد.

 

IRCC همچنین اضافه کرد که برنامه ریزی هایی برای الکترونیکی کردن ثبت درخواست های شهروندی کرده ایم که خانواده ها بتوانند به صورت گروهی و آنلاین درخواستشان را ثبت کنند.

 

یکی از سخنگویان IRCC گفت: “IRCC در حال توسعه برنامه الکترونیکی است تا به بزرگسالان (به عنوان مثال، 18 سال یا بیشتر) اجازه دهد تا با هم به عنوان یک خانواده یا گروه ثبت آنلاین درخواست شهروندی کانادا خود را انجام دهند که در حال حاضر پاییز 2022 را هدف اجرا این برنامه قرار داده است. برنامه ریزی برای گسترش بیشتر برنامه الکترونیکی برای افراد زیر 18 سال و همچنین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی که با هم به عنوان یک خانواده یا گروه درخواست می دهند، آغاز شده است.”