اولین انتخاب استانی مانیتوبا در سال ۲۰۲۲

مانیتوبا اولین انتخاب استانی خود در سال ۲۰۲۲ را برگزار و از ۴۴۳ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.

برنامه مهاجرتی مانیتوبا (MPNP) از طریق سه برنامه مهاجرتی استانی برای متقاضیان دعوت‌نامه صادر کرد. تعداد دعوت‌نامه‌های صادرشده و حداقل امتیاز برای هر برنامه بر اساس سیستم ابراز علاقه (EOI)، به ترتیب زیر است:

⦁ نیروی کار متخصص در مانیتوبا: ۳۵۷ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۴۵۹
⦁ نیروی کار متخصص خارج از کانادا: ۵۳ دعوت‌نامه با حداقل امتیاز EOI، ۷۱۱
⦁ زیرگروه فارغ‌التحصیلان بین‌المللی: ۳۳ دعوت‌نامه بدون نیاز به امتیاز EOI
از میان این دعوت‌نامه‌ها، ۹۷ مورد برای متقاضیان سیستم اکسپرس انتری صادر شد.

برنامه‌های مهاجرتی مانیتوبا
مانیتوبا برنامه‌های مهاجرتی خود را از طریق برنامه مهاجرتی استان مانیتوبا (MPNP) مدیریت و از درخواست‌های مهاجرت که به دولت فدرال ارسال می‌شوند، پشتیبانی می‌کند. استان‌های کانادا اجازه صدور اقامت دائم ندارند، اما می‌توانند با صدور دعوت‌نامه‌های استانی به درخواست برای اقامت کمک کنند.

متقاضیانِ دریافت دعوت‌نامه از مانیتوبا، باید یک پروفایل ابراز علاقه برای مهاجرت در MPNP ثبت کنند. این کار آن‌ها را در موقعیت دریافت دعوت‌نامه استان مانیتوبا (LAA) از طریق نیروی متخصص در مانیتوبا و نیروی متخصص در خارج از کانادا قرار می‌دهد.

سپس مانیتوبا متقاضیان را برای عوامل سرمایه انسانی و همچنین ارتباط آن‌ها با استان، از ۱۰۰۰ رتبه‌بندی می‌کند.
برنامه‌های نیروی متخصص در مانیتوبا و نیروی متخصص خارج از کانادا، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به استان اجازه می‌دهند متقاضیانی را انتخاب کند که نیازهای بازار کار این استان را برآورده می‌کنند.

نیاز به پیشنهاد شغلی و ارتباط با استان
متقاضیان خارج از کانادا باید ارتباط خود را با مانیتوبا از طریق اعضای نزدیک خانواده، تجربه زندگی (کار و تحصیل) قبلی در استان یا دعوت از طریق یکی از طرح‌های استخدام استراتژیکِ مانیتوبا نشان دهند. نیازی نیست متقاضی در زمان ارائه درخواست در مانیتوبا زندگی کند.

برای دریافت دعوت‌نامه تحت عنوان نیروی متخصص در مانیتوبا، متقاضی باید یک پیشنهاد شغلی تمام‌وقت از یک کارفرمای استانی داشته باشد.

دانشجویان بین‌المللی که تحصیلات خود را در مانیتوبا به پایان می‌رسانند، در صورتی که بتوانند ثابت کنند که مهارت‌هایشان مورد نیاز استان است، می‌توانند دعوت‌نامه‌ای را تحت زیرگروه فارغ‌التحصیلان بین‌المللی دریافت کنند.
در سال ۲۰۲۱، مانیتوبا از ۱۱،۱۷۹ متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای گواهی استانی درخواست دهند.