اعمال دستورالعمل‌های جدید برای بهبود مدیریت برنامه‌های آزمایشی مهاجرتی

اعمال دستورالعمل‌های جدید برای بهبود مدیریت برنامه‌های آزمایشی مهاجرتی

اداره مهاجرت در حال تهیه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای بهبود برنامه‌های آزمایشی است

به دنبال توصیه شعبه حسابرسی و ممیزی، اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در حال ایجاد دستورالعمل‌هایی برای مدیریت برنامه‌های آزمایشی مهاجرت است.

این دستورالعمل‌ها قرار است بر اساس یافته‌های یک بررسی و ممیزی داخلی صورت بگیرد که اخیراً توسط شعبه پاسخگویی (accountability department) و نیز بخش حسابرسی داخلی (The Internal Audit) در حال انجام است.

شعیه پاسخگویی اداره مهاجرت کانادا به بخش‌های خط مشی برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی توصیه می‌کند خلأهای موجود در اجرای برنامه‌های آزمایشی مهاجرتی را برطرف کنند.

شعبه حسابرسی داخلی و پاسخگویی اداره مهاجرت یک بررسی مستقل را به مدیریت ارشد ارائه می‌دهد که برای بهبود عملیات بخش طراحی شده است. شعبه حسابرسی داخلی فرآیندهای مدیریت ریسک، حاکمیت و کنترل اداره مهاجرت را ارزیابی می‌کند.

از ماه جون ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۱، شعبه پاسخگویی ممیزی داخلی برنامه‌های آزمایشی مهاجرت خود را انجام داد. برنامه‌های مهاجرتی آزمایشی برنامه‌های موقتی هستند و می‌توانند به مدت پنج سال فعال باشند، قبل از اینکه اداره مهاجرت تصمیم به دائمی کردن یا برداشتن آنها بگیرد. برای رسیدگی به هر برنامه آزمایشی سالانه ۲۵ هزار و ۷۵۰ درخواست اختصاص داده می‌شود.

سه برنامه آزمایشی برای بررسی دقیق انتخاب شدند: برنامه ویزای استارت‌آپ، برنامه مهاجرت آتلانتیک (که اکنون یک برنامه دائمی است) و برنامه پذیرش پرستاران خانگی(Caregiver Pilots). نتایج در ۲۹ مارس منتشر شد و در ۸ آگوست به صورت آنلاین منتشر شد.

شعبه حسابرسی داخلی توصیه کرد که اداره مهاجرت باید به طور رسمی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را برای برنامه‌های آزمایشی تعریف کند تا به طراحی، اجرا و ارزیابی بهتر آنها کمک کند.

برنامه های آزمایشی عموماً به منابع مالی و انسانی بیشتری در مرحله طراحی نیاز دارند، با این حال چندین برنامه آزمایشی بدون تخصیص منابع اضافی توانسته‌اند پاسخگوی تقاضاها باشند. برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک، برنامه مهاجرت برای پرستاران خانگی و چندین برنامه دیگر نمونه‌هایی از برنامه‌های آزمایشی هستند که بودجه آنها تامین نشده است. بنابراین، آنها بر ظرفیت موجود دپارتمان تکیه کردند که فشار را بر کارکنان اداره مهاجرت افزایش داد.همچنین هیچ تحلیلی از تأثیر برنامه‌های آزمایشی بر توانایی کارکنان اداره مهاجرت برای ارائه برنامه‌های اصلی خود یا توسعه اقدامات کاهش موثر برای به حداقل رساندن تأثیر وجود نداشت.

فقدان اصول راهنما برای مدیریت آزمایشی به این معنی است که منابع موجود ممکن است به طور مؤثر مورد استفاده قرار نگیرند و در نتیجه خلأهایی در اجرای عملیات برنامه آزمایشی ایجاد شود. همچنین ممکن است شناسایی مسائل در حال ظهور در برنامه‌های آزمایشی یا در نظر گرفتن درس‌های آموخته شده برای برنامه‌های آزمایشی جدید و برنامه های موجود دشوارتر باشد.

شعبه حسابرسی داخلی می‌گوید که بدون دستورالعمل‌های کاملا تعریف شده برای مدیریت برنامه‌های آزمایشی، ممکن است تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر داده در مورد انتقال احتمالی آنها به برنامه‌های دائمی دشوارتر باشد.
شعبه پاسخگویی توصیه کرد که اداره مهاجرت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و مکانیسم‌ها و کنترل‌هایی را برای فعال کردن آنها تعریف کند. در پاسخ، شعبه مهاجرت و بخش عملیات(Operations Sector) اداره مهاجرت در حال ادغام دستورالعمل‌ها برای کمک به مدیریت بهتر برنامه‌های آزمایشی و استانداردسازی توسعه و اجرای آنها هستند.